Tag Archives: bảo hiểm ung thư

Nên mua hợp đồng bảo hiểm mới hay khôi phục hợp đồng mất hiệu lực?

Bạn đã thâm gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng đã mất hiệu lực do tài chính của bạn gặp chút khó khăn. Vậy ở thời điểm kinh tế bình thường trở lại, bạn nên mua hợp đồng bảo hiểm mới hay khôi phục hợp đồng mất hiệu lực? Hiệu lực hợp đồng bảo […]

Có bảo hiểm nhân thọ rồi nên tôi không cần mua thêm nữa. Đúng nhưng hẳn đã đủ chưa?

Hiện nay, khi được đề cập tới vấn đề bảo hiểm nhân thọ, có không ít người đã nhanh chóng từ chối bởi lý do “Tôi đã có bảo hiểm nhân thọ rồi nên không cần thêm nữa!”. Thế nhưng lời từ chối này đã hẳn là chính xác, liệu rằng kế hoạch bảo hiểm […]