Tag Archives: hiểu mình

Chấp nhận bản thân ở mọi khía cạnh

Việc chấp nhận bản thân ở mọi khía cạnh, dù tốt hay xấu đều giúp bạn cảm thấy dễ chịu và biết cảm thông hơn với chính mình. Zorba the Greek từng tự nhận bản thân mình là “cả một tai họa”. Sự thật là, tất cả chúng ta đều như những thảm họa, chỉ […]