Tag Archives: khám chữa bảo hiểm y tế

6 khác biệt lớn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ đều là những loại hình bảo hiểm để bảo vệ cho con người. Tuy nhiên, hai loại bảo hiểm này sẽ khác nhau ở một vài điểm đặc biệt. Dưới đây là 6 khác biệt lớn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ […]

5 thay đổi quan trọng cần biết về việc chi trả Bảo Hiểm Y Tế năm 2019

Bên cạnh một số thay đổi trong chính sách Bảo Hiểm Xã Hội đã được chúng tôi chia sẻ, thì từ năm 2019, việc sử dụng thẻ và chi trả Bảo Hiểm Y Tế cũng chính thức được sửa đổi một số nội dung liên quan.  1.Thay đổi thứ nhất: Bảo Hiểm Y Tế sẽ […]