Tag Archives: mua bảo hiểm hưu trí

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần có được hưởng hưu trí?

Bảo hiểm xã hội vốn là kênh tích luỹ hưu trí phổ biến hiện nay được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, những trường hợp muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần liệu có được hưởng hưu trí? Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội […]