Tag Archives: ngôn ngữ cơ thể

Hiểu đúng ngôn ngữ cử chỉ để thành công trong kinh doanh

Ngôn ngữ cơ thể là cách giúp cho bạn đọc vị đối phương một cách dễ dàng. Vậy trong kinh doanh, cách nào để đọc vị ngôn ngữ cử chỉ giúp đem lại thành công cho công việc? Theo một số khảo sát và thống kê thì ngôn ngữ cơ thể chiếm một phần rất […]