Tag Archives: phân tích nhu cầu

Muốn chốt hợp đồng phải biết phân tích nhu cầu bằng quy trình NEEDS

Khi gặp vấn đề về sức khỏe phải đến phòng khám, bác sĩ chưa kịp hỏi han bệnh tình, các triệu chứng mà đã vội kê toa thuốc cho bạn, bạn sẽ có cảm giác thế nào? Cũng tương tự như vậy, trước khi đem tới giải pháp cho khách hàng, bạn có biết cách […]