Tag Archives: bảo hiểm cho công nhân

Có bảo hiểm xã hội rồi thì cần bảo hiểm nhân thọ nữa không?

Bảo hiểm xã hội là một hình thức bảo trợ của xã hội dành cho người lao động. Loại hình bảo hiểm này sẽ giúp người lao động có được khoản hưu trí an nhàn khi về hưu. Vậy có bảo hiểm xã hội rồi thì có cần bảo hiểm nhân thọ nữa hay không? […]