Tag Archives: bảo hiểm cho người tiểu đường

Nên lưu ý gì khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người bị tiểu đường

Nhiều người lầm tưởng rằng bảo hiểm nhân thọ cho bệnh nhân tiểu đường không tồn tại. Tuy nhiên, trên thế giới, có khá nhiều lựa chọn bảo hiểm nhân thọ cho 34,2 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường, và ở Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù bệnh tiểu đường vẫn […]