Tag Archives: bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần có được hưởng hưu trí?

Bảo hiểm xã hội vốn là kênh tích luỹ hưu trí phổ biến hiện nay được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, những trường hợp muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần liệu có được hưởng hưu trí? Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội […]

Có bảo hiểm xã hội rồi thì cần bảo hiểm nhân thọ nữa không?

Bảo hiểm xã hội là một hình thức bảo trợ của xã hội dành cho người lao động. Loại hình bảo hiểm này sẽ giúp người lao động có được khoản hưu trí an nhàn khi về hưu. Vậy có bảo hiểm xã hội rồi thì có cần bảo hiểm nhân thọ nữa hay không? […]