Tag Archives: bao hiem y te

Làm sao để chọn đúng gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn?

Tìm kiếm và lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp là điều quan tâm của không ít người. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn đúng gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình? Hiện nay, có vô số gói bảo hiểm nhân thọ trên […]

6 khác biệt lớn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ đều là những loại hình bảo hiểm để bảo vệ cho con người. Tuy nhiên, hai loại bảo hiểm này sẽ khác nhau ở một vài điểm đặc biệt. Dưới đây là 6 khác biệt lớn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ […]

[Infographic] Từ 01/01/2019, mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội thay đổi như thế nào?

Từ ngày 01/01/2019, mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội liệu có thay đổi theo hướng có lợi cho người lao động? Theo đó, người sử dụng lao động Việt Nam sẽ phải đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao […]