Tag Archives: hiện tại

Sống với hiện tại

Theo một nghĩa nào đó, sự bình yên trong tâm hồn được đo bằng khả năng thích nghi với hiện tại. Bất kể chuyện gì xảy ra ngày hôm qua và những gì có thể đến vào ngày mai, bạn đang sống ở hiện tại – luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta […]