Tag Archives: hợp đồng mất hiệu lực

Làm thế nào để duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi thu nhập bấp bênh?

Bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch dự phòng tài chính mà bạn có thể tham gia khi thu nhập ổn định. Vậy vào những tình huống thu nhập không ổn định, làm thế nào để duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Thông thường, bảo hiểm nhân thọ có thời gian đóng phí […]

Nên mua hợp đồng bảo hiểm mới hay khôi phục hợp đồng mất hiệu lực?

Bạn đã thâm gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng đã mất hiệu lực do tài chính của bạn gặp chút khó khăn. Vậy ở thời điểm kinh tế bình thường trở lại, bạn nên mua hợp đồng bảo hiểm mới hay khôi phục hợp đồng mất hiệu lực? Hiệu lực hợp đồng bảo […]