Tag Archives: thay doi bao hiem xa hoi

Bảo Hiểm Xã Hội có phải cuốn sổ hưu “kếch xù” như bạn vẫn nghĩ?

Bảo Hiểm Xã Hội vốn được coi là cuốn sổ hưu hữu ích cho nhiều người. Tuy nhiên, với mức hưởng tối đa 75% khoản lương đã đóng, Bảo Hiểm Xã Hội có thực sự là một cuốn sổ hưu “kếch xù” như bạn vẫn nghĩ?  Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) là gì? Bảo Hiểm […]

[Infographic] Từ 01/01/2019, mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội thay đổi như thế nào?

Từ ngày 01/01/2019, mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội liệu có thay đổi theo hướng có lợi cho người lao động? Theo đó, người sử dụng lao động Việt Nam sẽ phải đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao […]